Merkityksellinen elämä

Kun uuvut arkipäivässäsi, et osaa enää arvostaa itseäsi. Tämä saa aikaan sen, etteivät myöskään muut enää arvosta Sinua. Miten voisit alkaa elää enemmän arvojesi mukaista ja merkityksellisempää elämää?

Mieti, mitkä ovat Sinulle ne kaikkein tärkeimmät asiat työssä ja vapaa-ajallasi. Näitä voivat olla esimerkiksi perhe, rakkaus ja oman hyvinvointisi edistäminen. Mieti vaikka numerollisesti, miten hyvin tai missä järjestyksessä tämä arvo pystyy elämässäsi tällä hetkellä toteutumaan.

Pohdi tarkkaan, miten saisit enemmän aikaa toteuttaa matalimman arvosanan saamia unelmiasi. Suunnittele tulevalle viikolle kolme tehtävää kalenteriisi, jolloin toteutat näitä arvojasi konkreettisesti elämässäsi.

Jos sinulla ei löydy tietylle arvolle koskaan aikaa, se on pelkkä ihanne eikä olemassaoleva arvo. Muutoksia ei ole koskaan liian myöhäistä toteuttaa.

Soittelemisiin, Serena, 246.

Psykopaateista

Oletko koskaan miettinyt, millaisia ne ihmiset ovat, jotka tekevät massamurhia, koulumurhia tai tehtailevat sarjamurhia? Heillä voi olla ihan tavallinen siviiliammatti, he eivät tee tällaisia hirvittäviä tekoja julkisesti. Kyse voi olla vastuun välttelemisestä tai muiden ihmisten vähättelystä, mutta he yrittävät tällä tavalla vain puolustaa itseään.

Tällaisia ihmisiä on kuitenkin piilossa yhteiskunnan kulissien takana suhteellisen paljon. He voivat esimerkiksi kiduttaa salaa eläimiä tai vainota entisiä tuttaviaan. He voivat olla melko normaalin näköisiä, joten kuinka voisit tunnistaa heidät.

Aivojen etulohkot eivät tämän kaltaisilla henkilöillä pysty tunnistamaan psyykkisiä asioita tai sellaiseen päätöksentekoon, joka tukisi myös muiden hyvinvointia. Yleisesti oletetaan, että lapsuuden kaltoinkohtelulla olisi osuutta psykopatian kehittymiseen, mutta se voi olla myös henkilöstä itsestään lähtöisin.

Soittelemisiin, Serena, 246.

 

Lasten oikeuksien viikko

Jo yli 30 vuoden ajan on vietetty lasten oikeuksien viikkoa ja päivää. Ensi sunnuntaina vietetään lasten oikeuksien päivää. YK:n lasten oikeuksien sopimus  on Yhdistyneiden Kansakuntien ratifioima sopimus, jonka laatimisessa myös Suomi on ollut aktiivisesti mukana.

Tällä sopimuksella turvataan kaikkien alle 18-vuotiaiden oikeudet ihan lain tasolla. Lasten elämän turvallisuutta ja oikeuksia pyritään suojelemaan, edistämään ja turvaamaan.

Lapsen etu pyritään selvittämään jokaisen lapsen kohdalla yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti. Arvioinnissa suoritetaan myös tulkintaan jokaisen lapsen kohdalla erikseen. Pyritään myös panostamaan lapsen yleiseen hyvinvointiin, koulutukseen ja terveyteen. Lapsille pyritään turvaamaan hyvät vuorovaikutussuhteet, niiden laatu ja merkitys.

Hyvinvointiyhteiskunnassa päästään yleisimmin parempaan tulokseen kuin kehitysmaissa ja kolmannen maailman valtioissa.

Soittelemisiin, Serena, 246.